ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
Архів ВПС «FLASHPAY»
Нормативні документи
Загальна інформація
Організаційна структура
Окремі аспекти участі у ВПС FlashPay
Політика конфіденційності
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
КЛІЄНТАМ БАНКУ
ПУБЛІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ
ВАКАНСІЇ
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 23.06.2024
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 0.000 0.000 40.4480
EUR 0.000 0.000 43.2350
RUB 0.000 0.000 0.4580
   
Дізнатися більше про ФГВФО ...

Архів ВПС «FLASHPAY» - Окремі аспекти участі у ВПС FlashPay

Окремі аспекти участі у ВПС FlashPay

   * Термінологія згідно Правил ВПС «FlashPay»
   
   
Умови участі в Платіжній системи

   
   1. Учасником ВПС можуть бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, а також Національний оператор поштового зв'язку, які уклали договір з Платіжною організацією.
   
   2. Учасники повинні відповідати наступним критеріям:
   Фінансові:
   • фінансова стабільність, наявність фінансових ресурсів для здійснення діяльності в ВПС у відповідності до вимог Правил;
   • виконання економічних нормативів у відповідності до вимог Національного банку України – для банківських установ;
   • прибуткова діяльність за попередній звітний рік – для небанківських фінансових установ.
   
   Технічні:
   • забезпечення Учасником технічної й технологічної можливості своєї участі в роботі Внутрішньодержавної платіжної системи відповідно до вимог Правил ВПС, наявність необхідних операційних потужностей;
   • наявність в Учасника антивірусного захисту на робочих станціях і серверах;
   • відповідність системи захисту інформації законодавству України, наявність в Учасника регламенту використання засобів криптографічного захисту інформації.
   
   Організаційні:
   • наявність у структурі Учасника спеціального підрозділу або уповноваженої особи для взаємодії з Внутрішньодержавною платіжною системою;
   • наявність у Учасника кваліфікаційного персоналу;
   • готовність надання Учасником періодичної фінансової звітності Платіжній організації;
   • Учасник (банківська установа) має право залучити третіх осіб в якості своїх Агентів Учасника для здійснення операцій з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, обладнане платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) у Внутрішньодержавній платіжній системі при дотриманні наступних умов:
   o відповідність Агента Учасника вимогам, встановленим Національним банком України до агентів банків;
   o письмове попереднє звернення Учасника до Платіжної організації про намір Учасника залучити Агента Учасника; згадане звернення має містити наступні зобов'язання Учасника:
   - самостійне ведення розрахунків із залученими Агентами Учасника;
   - несення відповідальності за всі дії залучених Агентів Учасника при здійснення переказів у рамках Внутрішньодержавної платіжної системи, як за власні.
   - згода Учасника на призупинення Платіжною організацією в однобічному порядку здійснення переказів через Агентів Учасника та непрямих Учасників, залучених Учасником, при наявності будь якої інформації, яка дає підстави вважати, що діяльність зазначених Агентів Учасника не відповідає Правилам Внутрішньодержавної платіжної системи та нормативним актам чинного законодавства які діють на момент здійснення переказу;
   - приймання переказів у Внутрішньодержавній платіжній системі через ППП Агента Учасника / непрямого Учасника здійснюється лише після отримання Учасником письмової згоди Платіжної організації на залучення цього Агента Учасника / непрямого Учасника;
   o дотримання та забезпечення дотримання Агентами Учасника при здійсненні переказів вимог нормативних актів чинного законодавства та Внутрішньодержавної платіжної системи, що діють на момент здійснення переказу, у тому числі:
   - відносно обмежень і максимальних сум переказів;
   - ідентифікації особи й захисту персональних даних Платників, бухгалтерського обліку тощо.
   • вжиття заходів з метою запобігання виникненню ризику, що виходить за межі, установлені Платіжною організацією.
   • прямий Учасник має право залучити третіх осіб в якості непрямих Учасників для здійснення операцій з надання послуг ПС при дотриманні наступних умов:
   o відповідність потенційного непрямого Учасника вимогам, встановленим Національним банком України до учасників платіжних систем;
   o письмове попереднє звернення прямого Учасника до Платіжної організації про намір залучити непрямого Учасника; згадане звернення має містити наступні зобов'язання прямого Учасника.:
   - самостійне ведення розрахунків із залученими непрямим Учасником та розрахунків в Платіжній системі – за операціями непрямого Учасника;
   - несення відповідальності за всі дії залученого непрямого Учасника при здійснення переказів у рамках Внутрішньодержавної платіжної системи, як за власні.
   - згода прямого Учасника на призупинення Платіжною організацією в однобічному порядку здійснення переказів через непрямого Учасника, залученого прямим Учасником, при наявності будь якої інформації, яка дає підстави вважати, що діяльність зазначеного непрямого Учасника не відповідає Правилам Внутрішньодержавної платіжної системи та нормативним актам чинного законодавства які діють на момент здійснення переказу.
   o на вимогу Платіжної організації - надання до Платіжної організації копії договору, укладеного Учасником із потенційним непрямим учасником.
   
   Юридичні
   • наявність юридичних повноважень для роботи в ВПС: банківської ліцензії / ліцензії Національного банку України на здійснення переказу коштів без відкриття рахунків;
   • виконання Учасником вимог з протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, встановлених ФАТФ а також вимог нормативно-правових актів України, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
   
   Учасники, що претендують на статус Повіреного, повинні додатково відповідати наступним критеріям:
   • виконання всіх поточних вимог Національного банку України щодо економічних нормативів діяльності, абсолютного значення капіталу, прозорості структури власності (зрозумілості кінцевого власника бізнесу), тощо;
   • наявність системи внутрішнього контролю щодо повноти та своєчасності відправки грошових коштів Постачальникам;
   • відсутність простроченої заборгованості за податками та обов’язковими зборами;
   • відсутність невиконаних або неоскаржених судових рішень, що можуть привести до втрати платоспроможності Учасника;
   • відсутність негативної ділової репутації Учасника та його власників;
   • наявність системи управління інформаційно-технологічними ризиками, в тому числі резервного обладнання, необхідного для безперервної відправки платежів на випадок форс-мажору.
   
   
   
   
Порядок припинення і призупинення участі у ВПС.
   Порядок обмеження можливостей Учасника.

   
   1. Участь у ВПС може бути припинена з ініціативи Учасника або Платіжною організацією, у випадку якщо його дії представляють значний ризик для ВПС. Платіжна організація може також прийняти рішення щодо призупинення на певний період участі певного Учасника в її роботі, а також обмеження його можливостей у її роботі (обмеження доступу до певних сервісів, до можливості надання Користувачам певних послуг з переказу коштів, зменшення лімітів для Учасника, тощо).
   2. У випадку порушення Учасником умов Договору Правил, Платіжна організація має право направити Учаснику письмове повідомлення про те, що його участь у ВПС може бути припинена/призупинена. У повідомленні фіксується кожне таке порушення й визначається строк, протягом якого порушення повинне бути усунуте. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.
   3. Участь особи у ВПС, як Учасника, може бути призупинена/обмежена Платіжною організацією до усунення порушень у наступних випадках, але не виключно:
   • Учасник порушує Правила й/або Договір;
   • Учасник односторонньо припиняє платежі своїм кредиторам.
   4. Участь Учасника у ВПС може бути припинена Платіжною організацією, якщо Учасник не здатний або обґрунтовано може вважатися нездатним виконати свої зобов'язання, як Учасника ВПС, у наступних випадках, але не виключно:
   • Учасник здійснює дії, спрямовані на припинення операцій і ліквідацію свого бізнесу;
   • Учасник не може або відмовляється робити платежі на користь ВПС або інших Учасників/контрагентів ВПС;
   • розпочата процедура ліквідації або банкрутства Учасника;
   • Національним банком України приймається рішення про віднесення банка-Учасника до категорії неплатоспроможних;
   • будь-які компетентні органі влади, що мають юрисдикцію стосовно Учасника, припиняють або скасовують його повноваження або повідомляють про свій намір щодо припинення або скасування повноважень Учасника;
   • Учасник повідомляє про свою ліквідацію;
   • в Учасника відкликано банківську ліцензію / ліцензію НБУ на здійснення переказу коштів без відкриття рахунків;
   • відсутність операцій Учасника у ВПС протягом 6 місяців.
   5. Про припинення/призупинення/обмеження участі у ВПС Платіжна організація письмово й/або електронною поштою повідомляє Учасника за 3 (три) календарних дня. Поновлення участі у ВПС у разі її призупинення або скасування обмеження можливостей Учасника відбувається після усунення ризиків, що виникли, з повідомленням учасника ВПС протягом 1 (одного) календарного дня після завершення перевірки Платіжною організацією фактів їх усунення.
   6. Участь у ВПС може бути припинена самим Учасником з попереднім письмовим повідомленням, направленим Платіжній організації. Повідомлення повинно бути подане не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту припинення дії Договору, відраховуючи з моменту одержання повідомлення учасника ВПС.
   7. Умовами припинення участі у ВПС для Учасника є:
   • припинення дії Договору із Платіжною організацією;
   • припинення здійснення переказів Платників.
   8. У випадку, якщо Учасник планує припинити свою участь у ВПС, він зобов'язаний повідомити Платників про припинення прийому платежів для здійснення переказів не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до настання цієї події.
   9. Учасник несе відповідальність за договором і Правилам по всіх зобов'язаннях, не виконаних ним до дати припинення дії Договору.
   З моменту одержання повідомлення про припинення участі у ВПС, Учасник зобов'язаний виконати всі невиконані зобов'язання за Договором і умови, передбачені Правилами, які є необхідними для припинення участі у ВПС.
   Учасник ВПС повинен негайно передати Платіжній організації всі конфіденційні документи та/або такі, що є власністю Платіжної організації, отримані ним як Учасником ВПС. Учасник повинен продовжувати виконання зобов'язань із питань збереження конфіденційності й відповідати за всі зобов'язання, що виникають за його участі.
   10. У день направлення письмового повідомлення Платіжною організацією Учаснику або одержання письмового повідомлення від Учасника про намір припинити участь у ВПС, Платіжна організація здійснює блокування ідентифікаційного номера (номерів) Учасника і припиняє здійснювати процесинг його операцій.
   11. Участь у ВПС для Учасника припиняється після виконання ним відповідних умов припинення участі у ВПС від дня припинення дії Договору.
   12. Припинення діяльності Учасника щодо здійснення переказів в Платіжної системі спричиняє наступні наслідки:
   А. Платіжна організація у день припинення діяльності Учасника приймає заходи за допомогою Розрахункового банку та/або Операторів послуг до унеможливлення приймання переказів Учасником;
   Б. Перекази, прийняті Учасником до настання дня припинення діяльності Учасника, підлягають проведенню;
   В. Перерахування Учаснику всіх сум, що належать до сплати, з використанням права на утримання коштів, що підлягають перерахуванню Учасникові, з метою виконання зобов'язань Учасника перед Платіжною організацією, а також Платниками та Постачальниками / Отримувачами.
   Г. Учасник зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення Платіжної організації про припинення співробітництва припинити використання програмного забезпечення ВПС, підписати угоду про розірвання Договору про участь у ВПС , вилучити всі позначення, вивіски та інші матеріали, що містять найменування ВПС і позначення себе як Учасника ВПС, у тому числі – у рекламі, на сайті Учасника й у засобах масової інформації тощо;
   Д. Зобов’язання Учасника за Правилами та будь-які інші зобов'язання Учасника відносно послуг зі здійснення переказів у ВПС залишаються чинними й застосовуються доти, поки всі незавершені послуги зі здійснення переказів не будуть остаточно надані учасником і/або доки не будуть здійснені розрахунки за ними між Учасником і Платниками та Постачальниками / Отримувачами й між Учасником і Платіжною організацією, і доки не будуть виконані всі інші зобов'язання Учасника, пов'язані з його участю у ВПС.
   
   
Права та обов’язки Платіжної організації

   
   
   Платіжна організація має право:
   
   1. В однобічному порядку змінювати Правила у встановленому Правилами порядку.
   2. Здійснювати зміни або виставляти нові вимоги до програмного забезпечення як до ІОС Учасників (в частині, що відповідає за взаємодію з ВПС), так і до програмного забезпечення, що використовується у ВПС (АПК).
   3. Здійснювати контроль за виконанням Учасниками умов участі у ВПС.
   4. В однобічному порядку припиняти дію наданого права щодо виконання відповідних функцій Учасниками (виконання функцій Повіреного) та ОППІ у випадку порушення ними умов Договору або Правил.
   5. Доручати (делегувати) Учасникам та ОППІ або іншим юридичним особам виконання окремих функцій.
   6. Встановлювати перелік відомостей, які становлять конфіденційну інформацію й комерційну таємницю ВПС.
   7. Визначати та встановлювати комісії і тарифи на послуги ВПС;
   8. Приймати рішення в порядку, передбаченому Правилами, щодо спорів Учасників між собою та між Учасниками та Користувачами, пов’язаних із функціонуванням ВПС ;
   9. Вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, які заподіяні Учасником та/ або Користувачем іншому Учаснику та/або Користувачу;
   10. Розміщати інформацію про Учасників на веб-сайті Платіжної організації і використовувати її в маркетингових цілях;
   11. В однобічному порядку призупиняти участь у ВПС її Учасників або обмежувати функціональні можливості Учасників у випадках і порядку, встановленому Правилами;
   12. Вимагати та отримувати від Повіреного документи, що підтверджують факти відправлення Постачальникам переказів, прийнятих через ВПС.
   
   Платіжна організація зобов'язується:
   1. Дотримуватися умов Правил, Договорів, укладених з Учасниками у рамках ВПС, сумлінно, вчасно й у повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов'язання.
   2. Забезпечити реєстрацію Учасника у мережі ВПС протягом не більш 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Учасником ВПС Договору.
   3. Розглядати протягом не більш 10 (десяти) робочих днів клопотання Повірених щодо підключення до ВПС Постачальника, з яким Повірений уклав відповідний договір.
   4. Забезпечити організацію взаєморозрахунків між Учасниками щодо здійснення ними операцій згідно з Правилами.
   5. Здійснювати інформаційне обслуговування Учасників відповідно до Правил.
   6. Розміщати на веб-сайті Платіжної організації інструктивно-інформаційні матеріали, необхідні Учасникам для роботи у ВПС .
   7. Інформувати Учасників про плановані зміни в роботі ВПС у випадку, якщо такі зміни спричиняють необхідність зупинення АПК ВПС, іншого програмного забезпечення, встановленого в Учасників ВПС.
   8. Інформувати Учасників про плановані зміни в Правилах, про зміну свого найменування, адреси й банківських реквізитів завчасно, таким чином, щоб зазначені зміни не вплинули на виконання Учасником своїх зобов'язань перед Платіжною організацією.
   9. Надавати консультації фахівцям Учасників щодо роботи у ВПС і використанню програмного забезпечення.
   10. Забезпечити нерозповсюдження конфіденційної інформації як під час дії Договору, так і після припинення його дії.
   
   
Права та обов’язки Учасника ВПС

   
   Учасник має право:
   1. Здійснювати свою діяльність у рамках ВПС відповідно до Правил та Договору, укладеного з Платіжною організацією, та отримувати за це винагороду у розмірі та порядку, визначеному цими документами.
   2. Використовувати торговельні марки (знак для товарів і послуг) ВПС у порядку, передбаченому Правилами.
   3. Самостійно обирати складові компоненти програмно-технічного забезпечення, необхідні для виконання своїх функцій у ВПС, або використовувати власну ІОС.
   4. По письмовій заяві в Платіжну організацію, на підставі висновку Погоджувальної комісії (згідно з Правилами) або рішення суду одержувати відшкодування збитку, який заподіяно йому внаслідок дій когось з учасників та/або контрагентів ВПС.
   5. Вносити до Платіжної організації пропозиції щодо поліпшення діяльності ВПС і обслуговування Платників.
   6. Звертатися до Платіжної організації з клопотанням щодо розширення (зміни) функцій Учасника, та, у разі отримання згоди, укладати відповідні додаткові угоди до Договору.
   7. В однобічному порядку відмовитися від роботи у ВПС (розірвати Договір) у порядку встановленому Правилами.
   8. Учасник-Виконавець має право встановлювати тарифи для своїх клієнтів (Платників) з урахуванням обмежень, встановлених у ВПС.
   
   Учасник зобов'язується:
   1. Дотримуватися умов Правил, Договору, сумлінно, вчасно й у повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов'язання у відповідності до його статусу у ВПС.
   2. Забезпечувати надійне функціонування відповідних компонентів власної ІОС, за допомогою яких забезпечується виконання функціональних обов'язків Учасника.
   3. Оплачувати послуги ВПС, надані Учаснику, відповідно до чинних Тарифів ВПС.
   4. Виконувати вимоги Розрахункового банку щодо підтримання залишку коштів на відповідному рахунку в Розрахунковому банку, необхідного для виконання своїх функціональних обов’язків.
   5. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, що стала відомою учаснику при виконанні функціональних обов'язків відповідно до Правил.
   6. Відшкодувати Платіжній організації й іншим Учасникам/контрагентам ВПС у повному обсязі збитки, заподіяні їм внаслідок порушення умов Правил. Заподіяний збиток (втрати) повинен бути відшкодований на підставі висновку Погоджувальної комісії (згідно з Правилами) або рішення суду.
   7. Брати участь і забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів і в порядку, установленому Платіжною організацією.
   8. Призначити відповідальних осіб за виконання окремих функцій Учасника у ВПС, вказувати в Договорі, що укладається з Платіжною організацією їх прізвища, посади, контактні дані.
   9. Протягом 10 (десяти) календарних днів інформувати Платіжну організацію про зміни: програмного забезпечення, яке використовується для роботи у ВПС, місцезнаходження Учасника, відповідальних працівників, їх контактних даних і т.п.
   10. Надавати відповіді на запити Платіжної організації з питань поточної оперативної взаємодії.
   11. Регулярно ознайомлюватися зі змінами в роботі ВПС, змінах у Правилах, інструктивно-інформаційних матеріалах на веб-сайті Платіжної організації.
   12. Виконувати вимоги документа «Технічні специфікації ВПС ». Перед початком роботи в ВПС виконати процедуру технічного підключення та тестування (за вимогою ГПЦ). В разі зміни технології роботи власної ІОС – повідомити про це Платіжну організацію у порядку, передбаченому Правилами.
   13. На вимогу ГПЦ виконувати повторне тестування або зміни параметрів підключення до ВПС (мережеві адреси, номери ключів, номери портів тощо).
   14. Виконувати вимоги законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
   15. У період річного фінансового звіту надати Розрахунковому Банку, на його вимогу, у письмовій формі підтвердження залишків на відповідних рахунках за станом на 1 січня. У разі неотримання підтвердження протягом місяця, залишки коштів на рахунках вважаються підтвердженими.
   16. Надавати Платіжній організації на її вимогу фінансову звітність.
   17. Забезпечити відображення інформації про кожну операцію з приймання коштів для подальшого переказу та розрахунків з іншими Учасниками або з Постачальниками (у разі виконання функції Повіреного) в системі у системі автоматизації банку-Учасника (банка, що обслуговує Учасника – небанківську фінансову установу, національного оператора поштового зв’язку) та передати цю інформацію в АПК ВПС для відображення в обліку у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки Платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).
   18. Забезпечити створення електронних архівів документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри прийнятих Переказів, тощо), контроль за цілісністю та захист цих документів під час їх зберігання, та їх передавання від ППП до системи автоматизації Учасника відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.
   19. Учасник-Виконавець зобов'язується зареєструвати власні ППП у Платіжній організації до початку роботи у ВПС, і в подальшому виконувати актуалізацію відомостей про ППП (зміна адреси розташування, видів комісійної винагороди, тощо). Якщо договором Повіреного з Постачальником передбачене узгодження або затвердження Постачальником переліку ППП, приймання переказів на користь таких Постачальників у зазначених ППП Виконавець має право здійснювати тільки після узгодження Платіжною організацією або затвердження Постачальником переліків ППП, про що Платіжна організація письмово (або засобами електронної пошти) повідомляє Виконавця. Перелік Постачальників, для приймання переказів на користь яких необхідне затвердження переліку ППП, доводиться Платіжною організацією до відома Учасників.
   20. Забезпечити розміщення в доступному для огляду Платників місці або на моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження Учасника (Агента банка-Учасника), Платіжної організації та найменування ВПС, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи платіжного пристрою, строків зарахування коштів отримувачам та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції), отримання документу що підтверджує ініціювання переказу коштів, розгляду претензій та т.ін. Фіксувати згоду Платника на здійснення операції.
   21. Забезпечити після приймання переказу видачу Платнику відповідного документу, (квитанції/чека, тощо), що підтверджує ініціювання переказу коштів, та має містити обов’язкові реквізити, встановлені Національним банком України та Правилами.
   22. Надавати всім Платникам рівні права при обслуговуванні й повний спектр послуг.
   23. Учасник-Повірений зобов'язується здійснювати розрахунки з Постачальниками та Отримувачами за переказами, здійсненими через ВПС, на умовах та в терміни, визначені договорами з Постачальниками, Правилами ВПС, в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів та вимог щодо проведення розрахункових та касових операцій; надавати Платіжній організації на її вимогу документи, що підтверджують завершення цих розрахунків.
   
написати листа     написати листа контакти     контакти пошук OK
//