ГЛАВНАЯ
О БАНКЕ
Новости
Учредительные документы банка
Структура власності банку
Наши партнеры
Отчетность
История банка
Корпоративное управление
Руководство
Продажа залогового имущества
Объявления
Контактная информация
Вакансии
Проспект эмиссии акций банка
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
БАНКАМ
НОВОСТИ
ВАКАНСИИ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ВПС «FLASHPAY»
КОНТАКТЫ
Курсы валют: Киев
Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24.700 25.700 25.4904
EUR 28.700 30.200 29.9257
RUB 0.370 0.440 0.4294
Конвертер валют
   
Уважаемые клиенты!
   Телефон круглосуточной клиентской поддержки для
   держателей платежных карт банка:
   0 800-505-555
   (бесплатно по Украине со
   всех телефонов),
   +38 (044) 290 93 10

   
   
Приєднуйтесь до нас у facebook:   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

О БАНКЕ - Вакансии

Вакансии

   Начальник відділу внутрішнього аудиту

   Кваліфікаційні вимоги:
   • вища освіта (магістр) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
   • досвід роботи в банківській системі внутрішнім аудитором не менше трьох років;
   • знання нормативних документів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій, та з внутрішнього аудиту;
   • бездоганна ділова репутація;
   • готовність пройти тестування та співбесіду у Національному банку України;
   • знання САБ "Scrooge" (бажано).
   
   Функціональні обов’язки:
   • складання планів підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення їх виконання;
   • забезпечення безперервної роботи підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до положення про внутрішній аудит банку, стандартів внутрішнього аудиту та принципів діяльності, визначених у нормативних документах Національного банку України;
   • складання звіту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та подання його на затвердження аудиторському комітету банку;
   • забезпечення подання керівникам структурних підрозділів [учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)], правлінню та аудиторському комітету звітів за результатами проведення аудиторських перевірок (аудиту) для прийняття ними відповідних організаційних (коригувальних) заходів;
   • подання аудиторському комітету не рідше ніж один раз на півроку інформації (звіт) про стан реалізації, у тому числі невжиття, правлінням та керівниками підрозділів банку рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності банку, виявлених за результатами аудиту;
   • розроблення та підтримування програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту банку з урахуванням вимог стандартів внутрішнього аудиту, забезпечення періодичного звітування раді та правлінню банку про її виконання;
   • забезпечення безперервної професійної підготовки та навчання внутрішніх аудиторів;
   • розроблення та підтримування систему моніторингу виконання керівниками банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок (аудиту); уникнення конфлікту інтересів;
   • складання і подання до Національного банку звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інших документів за результатами внутрішнього аудиту банку;
   • забезпечення здійснення періодичних перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму);
   • забезпечення в межах своїх повноважень на постійній основі співпраці із зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, у тому числі з Національним банком.
   
   Шановні кандидати!
   У резюме обов’язково вказуйте бажаний рівень заробітної плати.
   
   Резюме надсилайте за
адресою:
   andreeva@fbank.com.ua
   

   Начальник відділу інформаційної безпеки управління безпеки

   Кваліфікаційні вимоги:
   • вища технічна освіта за ІТ-напрямком;
   • ґрунтовне володіння інформаційними технологіями:
   • інсталяція/деінсталяція ПЗ, ідентифікація шкідливої активності, змін конфігурації ПЕОМ та несанкціонованого підключення периферії;
   • досвід встановлення та користування спеціалізованим ПЗ захисту інформаційних систем Банків, а також офісним ПЗ (в т.ч. MS Office, MSSQL/MySQL/FireBird, SPLUNK або аналогічне ПЗ);
   • володіння методичними рекомендаціями та вимогами НБУ до побудови СУІБ в банках;
   • досвід роботи у банках за напрямком інформаційної безпеки не менше трьох років.
   
   Функціональні обов’язки:
   1. Виявлення та усунення можливих каналів витоку конфіденційної інформації.
   2. Узагальнення та аналіз інформації про інциденти інформаційної безпеки, яка міститься в журналах прикладних програм Банку, їх log-файлах, сповіщеннях антивірусних систем, сповіщеннях підсистем виявлення атак, в інших системах, програмному забезпеченні та джерелах.
   3. Ведення журналу реєстрації подій інформаційної безпеки в електронному вигляді, реєстрація в ньому виявлених інцидентів.
   4. Вжиття заходів з усунення причин виникнення інцидентів, в тому числі шляхом проведення службових перевірок, розробки пропозицій для проведення попереджувальних та коригуючих дій.
   5. Попередження спроб несанкціонованого доступу до інформації за межами матриці повноважень користувачів, в т.ч. несанкціонованих дій адміністраторів інформаційних систем.
   6. Контроль порядку зберігання, обліку та використання засобів захисту інформації в підрозділах, системах автоматизації банку (САБ), електронній пошті, мережі Інтернет, систем електронного документообігу.
   7. Тестування інформаційних систем на предмет вразливості до проникнення або несанкціонованого витоку інформації, виявлення ознак/фактів зовнішнього внутрішнього втручання, перевірка ефективності впроваджених заходів інформаційної безпеки та поінформованості користувачів у питаннях захисту інформації.
   8. Контроль використання привілейованих облікових записів, в тому числі адміністраторів інформаційний систем. Контроль цілісності інформаційних ресурсів, баз даних, інформаційних повідомлень.
   9. Контроль використання та відповідності прав користувачів згідно з переліком затверджених повноважень;
   10. Постійна оцінка захищеності інформаційної інфраструктури;
   11. Підготовка технічних завдань, тестування програмних комплексів та систем, проведення імовірних експертиз на предмет їх захищеності від несанкціонованого доступу, модифікації та фальсифікації.
   12. Надання проектів внутрішніх документів Банку з питань інформаційної безпеки (інструкцій, правил, процедур, положень, порядків і т.п.) з метою підтримання їх у відповідності до актуальних вимог СУІБ, вимог до захисту банківської та комерційної таємниць, а також інших вимог законодавства.
   13. Планування, проведення навчання, тренінгів та інструктажів співробітників Банку з питань інформаційної безпеки.
   14. Надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам Банку з питань захисту інформації в системі електронних платежів, електронного документообігу, програмних і програмно-технічних комплексах, телекомунікаційних системах;
   15. Розробка пропозиції щодо покращення стану або інструментів контролю інформаційної безпеки, застосування спеціалізованих програмних та/або програмно-технічних засобів захисту інформації з обмеженим доступом, обліку, зберігання ключової інформації та документів в структурних підрозділах Банку.
   16. Проведення службових перевірок, в тому числі за підозрою шахрайських дій зі спеціальними платіжними засобами, а також при здійсненні розрахункових операцій (грошових переказів), касових операцій і т.і.
   17. Організація та проведення роботи у взаємодії з іншими службами Банка, з представниками правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі під час планових
   18. Організація та проведення службових перевірок за фактами витоку (в т.ч. розголошення) відомостей, втрат документів і інших порушень безпеки Банку.
   19. Проведення виїзних перевірок на дотримання вимог Правил платіжної системи “Flashpay” її учасниками.
   20. Участь у роботі Комітету системи інформаційної безпеки.
   
   Шановні кандидати!
   У резюме обов’язково вказуйте бажаний рівень заробітної плати.
   
   Резюме надсилайте за
адресою:
   andreeva@fbank.com.ua
   
написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//
//